Tjänster

Tjänster

Doff & Co anlitas för analys av såväl kvalitativ som kvantitativ data. Våra analyser utgår alltid ifrån vilka frågor som skall besvaras, vad är syftet och till vad skall analysen användas till. Vi arbetar hela tiden iterativt med kunden för att vår analys ska ge det bästa förutsättningarna för rätt och effektiva beslut i verk-samheter och företag.

ANALYS

För att våra uppdragsgivare själva ska äga resultatet engagerar vi vi vanligen ledning eller bredare grupper, i workshops. I tider av omvälvande och ickelinjära förändringar är det avgörande att stresstesta sin affärsstrategi och sina affärskoncept, och att förbereda sig för alternativa framtidsscenarier.

RÅDGIVNING AFFÄR & STRATEGI

Affärsplanering i ett företag eller i en verksamhet kan användas för att bottna i vilka mål och vilken strategi som verksamheten eller verksamheterna ska arbeta efter. Vår erfarenhet är att affärsplanering även kan användas för att operativt börja verkställa förändring. Genom vårt arbetssätt med att “tänka och göra” samtidigt går det därför fortare att röra sig mot och implementera sina mål. 

PROJEKT, PROCESS & FÖRÄNDRING

Doff & Co styrka är projektledning av komplexa samverkansprojekt. Vi anlitas när flera aktörer och parter behöver samarbeta för gemensam mål. Våra projektledare hjälper till att forma strategier, fatta beslut löpande och ständigt anpassa sig till förändringar i omvärlden. Det innebär att alltid arbeta iterativt och med flertalet metoder för att skapa samling, tydlighet, energi, engagemang och resultat.

ORGANISATORISK EXCELLENS

Konkurrenskraft och framgång byggs inte bara på produkter och perfekt timing. I dagens turbulenta värld handlar det – kanske mer än någonsin – också om kultur, inställning och processer. Företag som på ett systematiskt sätt håller ett öga på horisonten och samtidigt har förmågan att omvandla spaningar och insikter till nya produkter, tjänster och processer presterar betydligt bättre än de som saknar sådana metoder. Detta innebär att organisationer måste vara framtidsdrivna, i linje med framtida förväntningar och krav, och kapabla att tidigt upptäcka vad som är på gång och omvandla insikt till avsikt och handling

 

Orden "Business Process Management" kan skrämma vem som helst. Men samtidigt är processer precis det så som era kunder, era ägare och aktieägare ser din verksamhet. Vanligtvis säger alla att "vi är processdrivna!" men igen och igen har erfarenhet visat att det finns så mycket mer. Tänk bara på hur budget och resurser hanteras.


Det finns högre operativ excellens, högre effektivitet, mer engagemang och mindre slöseri att hämta in. 

 

Låt Doff & Co ge dig en "second opinion" på hur du kan göra mer.

LEDARSKAP I TANKE

Att skapa planer som verkligen fungerar och leder till resultat handlar om mer än att bara skriva dem. Doff & Co erbjuder stöd och facilitering i såväl skapande av planer som genomförande av dem. Vi spänner över ett brett område och har erfarenhet från planer för små verksamheter till planer för hela regioner eller industrisektorer.

 

Vi tillhandahåller metodik och processledning för att skapa förutsättningar för kvalitet, resultat och engagemang. Vi täcker områdena, strategi, analys, mål, resultat, uppföljning och faktisk action. Vår utgångspunkt är alltid verksamhetens behov och dess egna resurser och vi arbetar alltid iterativt och i samverkan.