Informationssystem för försörjningskedjor, lager och industri

Informationssystem för försörjningskedjor, lager och industri

Informationssystem är idag en självklarhet för företag och organisationer. De har inneburit en revolution och drivet fram enorma produktivitets- och effektivitetsvinningar.

Den här bokens syfte är att ge en översikt av informationssystem för försörjningskedjor (Supply Chain) och mera precist för industri och lager inklusive därtill kopplat underhåll.

Boken går igenom affärssystem (ERP) och dedicerade system för lager (Warehouse Management Systems, WMS), för produktion (Manufacturing Execution Systems, MES), för transport (Transport Management Systems, TMS) och för underhåll (UHS, Scada med flera. Boken sätter dessa i sina sammanhang och hur man arbetar med dem.

Informationssystem för försörjningskedjor, lager och industri vänder sig högskole- och universitetsstuderande och även yrkesverksamma.

unsplash