Introduktion till det komplexa Supply Chain

Introduktion till det komplexa Supply Chain

Dagens Supply Chains är komplexa och berör i princip alla företag. Den här boken ger en introduktion och beskriver dagens moderna Supply Chains. Modeller, referensstrukturer och begrepp ges till läsaren. Hållbarhet är centralt idag och boken redovisar hur det har kommit in i den löpande operativa styrningen och uppföljningen. Att optimera Supply Chain är idag del av det löpande dagliga arbetet och i boken diskuteras ett antal av de mest förekommande metoderna. Supply Chain är globala och för det behövs förståelse för regelverk för internationell handel. Boken tar även upp hur att arbeta med flödesschema.

unsplash