Verksamhetsplanering och verksamhetsstyrning

Verksamhetsplanering och verksamhetsstyrning

Introduktion till förbättringsarbete, planering & styrning och modernt underhåll


Den här bokens syfte är att introducera läsaren till begrepp och metoder runt produktionslogistik. Det systematiska förbättringsarbetet diskuteras och en av de mest frekvent förekommande metoderna, PDSA introduceras. Ett centralt område i boken är planering och styrning kopplat till tillverkning och leverans. Ett antal praktiska nyckeltal, exempelvis OEE och koncept gås igenom. Ett annat fokus i boken är introduktion till hur man ser på och styr modernt underhåll. Boken avslutas med en diskussion om systemstöd och dataanalys.

unsplash